Domov / Stavebný materiál / Sadrokartónové systémy

Sadrokartónové systémy

Máme pre vás k dispozícii samozrejme aj sadrokartónové systémy:

 • sadrokartónové profily – stropné, stenové
 • závesy
 • sadrokartón biely, zelený, červený

rigips

Základné výhody:

 • nízka hmotnosť
 • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 • ľahká opracovateľnosť povrchov
 • rovnosť konštrukcií
 • nepriezvučnosť
 • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
 • ekonomická efektivita

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby Rigips sú určené pre širokú oblasť využitia v interiéroch, a to tak v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách a pri opravách bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Okrem iného je ich možné využiť aj na montáž priečok a pre obklady stien.

Konštrukcie priečok slúžia predovšetkým k členeniu interiérov na jednotlivé miestnosti, ale taktiež k vedeniu potrebných inštalácií. Spĺňajú ako estetické, tak aj stavebno-fyzikálne požiadavky, ktoré sú na ne kladené. V prípade použitia sadrovláknitých dosiek Riflex je možné v interiéri vytvoriť zaujímavé ohýbané konštrukcie. Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenia existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií, čo je obzvlášť vhodné pri rekonštrukciách (napr. v panelových domoch). Dutinu vo vnútri konštrukcie je možné využiť k vedeniu inštalácií všetkých druhov. Ideálne rovná plocha steny potom môže byť ľahko opatrená zvoleným druhom interiérového náteru či nalepenou tapetou.

Typy produktov pre steny

 • Sadrokartónové dosky
 • Špeciálne dosky

Základné výhody:

 • nízka hmotnosť
 • rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
 • suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
 • ľahká opracovateľnosť povrchov
 • rovnosť konštrukcií
 • nepriezvučnosť
 • udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
 • splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov
 • ekonomická efektivita

Stenové systémy

Sadrokartónové priečky

Sadrokartónové priečky Rigips sú nenosné interiérové deliace konštrukcie oddeľujúce jednotlivé priestory vnútri budovy.

Sadrokartónové predsadené steny

Predsadené steny sa používajú na estetické vylepšenie existujúcich povrchov, zvýšenie hodnôt tepelno-izolačných vlastností a nepriezvučnosti stien, prípadne na vytvorenie medzipriestoru na vedenie inštalácií.

Sadrovláknité dosky Riflex pre ohýbané konštrukcie

Sadrovláknité dosky Riflex sú za sucha ohýbateľné dosky. Používajú sa na montáž ohýbaných konštrukcií priečok, predsadených stien, podhľadov a pod. Tieto dosky spĺňajú aj náročné architektonické požiadavky.

Obklady stĺpov a nosníkov

Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického.

Steny šachiet

Šachtové steny sú konštrukcie predsadených stien, ktoré môžu byť namáhané požiarom z obidvoch strán.

Sadrovláknité priečky Rigidur

Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu a sú určené na univerzálne použitie ako stavebné, protipožiarne i impregnované. Sadrovláknité dosky sa vyrábajú zo sadry, papierových vlákien a minerálnych prísad.

Sadrovláknité predsadené steny Rigidur

Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu. Ide o jedinečný produkt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou.

Vysoké priečky

Požiaru odolné sadrokartónové steny posúvajú limitovanú výšku vertikálnych sadrokartónových konštrukcií z doterajších desiatich metrov na neuveriteľných 15,46 m. Tieto výškové konštrukcie stien nachádzajú uplatnenie v skladových a montážnych halách, priemyselných objektoch alebo obchodných centrách, kde boli až doteraz pri výstavbe používané výhradne klasické technológie, založené na mokrých procesoch, ktoré do značnej miery predlžovali a predražovali výstavbu (technologické prestávky vplyvom mokrých procesov, nutnosť vykonávania základových pásov atď.)

Stropy

stropy

Podkrovie

podkrovie